Продължете към съдържанието

Проектиране на къщи и вили по технологията на рамково-панелно строителство

Идеен проект

Срок на изпълнение: от 7 до 14 дни.

Проектът включва: 

Архитектурен проект

Ориентировъчни цени за проектиране на едноетажни жилищни сгради:

100 кв.м. – 49.00 лв./кв.м.

150 кв.м. – 35.00 лв./кв.м.

200 кв.м. – 38.00 лв./кв.м.

250 кв.м. – 35.00 лв./кв.м.

300 кв.м. – 33.00 лв./кв.м.

Цените включват всички проектни части необходими за издаване на разрешение за строеж:

За изготвяне на проекти до 60 кв.м., обекти от допълващото застрояване (VI категория) –
летни кухни, навеси, постройки за инвентар и др.:

  1. Цените са съобразени с обема на обекта!
  2. Плащане: 50% при сключване на договор, 50% при предаване на проекта!
  3. Необходими изходни данни за започване на проектирането:

3.1. Виза за проектиране или извадка от одобрен ПУП;

3.2. Документ за собственост (копие);

3.3. Становища за издаване на разрешения за строеж от Енерго-про и ВиК;

3.4. Актуална скица на имота.

  1. Минимален срок за завършване на проекта,

след подписване на договора и предоставяне на изходните данни – 80 календарни дни.

  1. Строежът подлежи на задължителен авторски надзор, цената на който се определя

в допълнителен договор за брой посещения на обекта.

Допълнително – при необходимост

Изготвят се проекти в съответствие с конкретният случай.